Podmínky péče

Péče požadovaná lékařem

Zdravotní péči si vyžádá odborný lékař buď při propuštění pacienta z nemocnice, nebo praktický lékař, pokud je pacient v domácím prostředí. Zdravotní sestra provádí ošetřovatelskou činnost přesně dle ordinace lékaře. V tomto případě je zdravotní ošetřovatelská péče hrazena pojišťovnou (ze zdravotního pojištění pacienta). Péče je ukončena na základě rozhodnutí lékaře.

Péče požadovaná pacientem

Péče je zahájena podle požadavku pacienta. Zdravotní sestra jej navštíví v jeho domácím prostředí a dohodne rozsah péče, frekvenci návštěv a výši úhrady za poskytnuté služby. Na základě domluvy s pacientem sepíše Dohodu o poskytnutí služby. Péči hradí pacient (tzv. přímá platba) a také rozhoduje o jejím ukončení.

Dohoda o ošetřovatelské péči 2015

Sazebník 2015

Odmítnutí péče

Agentura si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí péče, pokud:

  • Prostředí nebo sám pacient ohrožuje zdraví zdravotní sestry
  • Rozsah péče překračuje možnosti agentury
  • Z jiných závažných důvodů (zejména pokud v případě přímé platby klient neuhradí finanční částku za poskytnutou službu)

Agentura nikdy neodmítne péči, pokud je vážně ohroženo zdraví nebo dokonce život pacienta.