Úhrada péče

  1. Péče předepsaná lékařem je hrazena ze zdravotního pojištění pacienta. Aby se tak stalo, musí být péče předepsána na speciálním formuláři zdravotní pojišťovny a podepsána lékařem. Za určitých okolností hradí zdravotní pojišťovny až 3 hodiny ošetřovatelské péče denně.
  2. Přímo hrazená péče – pokud pacient nepožaduje úhradu od zdravotní pojišťovny, není předpis péče nutný. Stačí kontaktovat agenturu a zdravotní sestra dohodne s klientem rozsah poskytovaných služeb a jejich úhradu dle platného sazebníku.

Cena péče

Cena zdravotní péče (přímá úhrada) je stanovena podle aktuálního ceníku výkonů VZP, který zohledňuje vysoce kvalifikovanou práci zdravotní sestry. V ceně služby nejsou zahrnuty náklady na zdravotní materiál (obvazy, injekční stříkačky …) a doprava ke klientovi - ty se účtují dle platného sazebníku zvlášť.

Příplatky

Příplatky jsou účtovány v případě přímé úhrady za služby poskytované v sobotu, neděli a o svátcích, stejně tak za služby poskytované od 22:00 do 6:00 hodin.

Sazebník 2015