Mobilní hospic Letokruhy

Svou činnost oficiálně zahajujeme od 1.1.2016.

Propagační leták 2015

Se smrtí se v průběhu svého života dříve nebo později setkává každý z nás a stejně nevyhnutelná pro nás i naše blízké zůstává otázka umírání.

Na základě více než desetileté praxe v terénní a odlehčovací službě víme, že naprostá většina z našich uživatelů má na konci svého života přání zemřít doma, ve svém známém prostředí, mezi svými blízkými a přáteli.

Tyto zkušenosti nás přivedly na myšlenku zřídit mobilní hospic, službu, která v našem regionu dosud chybí a která by dokázala jak umírajícím, tak jejich blízkým pomoci překonat toto velmi těžké období jejich života.

Úhrada služeb:

Všechny zdravotní úkony (práce lékaře a zdravotních sester) proplácí ta zdravotní pojišťovna, u níž je nemocný registrován – pro klienta jsou tudíž zdravotní služby bez úhrady.

Ostatní služby (pečovatelská služba) hradí klient dle platného sazebníku (www.letokruhy-vs.cz).