Multidisciplinární hospicový tým

V domácím hospici o pacienta pečují jeho blízcí (rodina) a multidisciplinární tým domácího hospice.

Aktivní spolupráce rodiny je nedílnou součástí domácí hospicové péče.

Složení multidisciplinárního týmu:

  1. Lékař
  2. Zdravotní sestry
  3. Sociální pracovník – koordinátor hospicové péče
  4. Pečovatelky
  5. Psycholog
  6. Kněz
  7. Dobrovolníci

Pacienta vyšetří lékař domácího hospice, který tím přebírá odpovědnost za paliativní léčbu. Navrhne terapii, která by měla vést ke zmírnění obtíží v rámci daného onemocnění a zdravotního stavu pacienta. Postupem času lékař vyhodnocuje průběh onemocnění a upravuje medikaci na základě pravidelného hlášení zdravotních sester.

Četnost návštěv zdravotní sestry záleží na indikaci lékaře.

Sociální pracovník (koordinátor hospicové péče) pomůže se zajištěním vhodného vybavení domácího prostředí a pomůcek spojených s péčí o klienta.

Pečovatelky pomohou rodině se zajištěním základní péče o nemocného.

Psycholog a kněz jsou k dispozici nemocnému i rodině, pokud si jejich přítomnost vyžádají.

Dobrovolníci mohou doplnit pečující tým a svou přítomností ulevit pečující rodině, případně dělat společnost nemocnému.