Domácí hospicová péče

75% lidí v ČR si představuje konec života mezi svými blízkými

75% lidí v ČR umírá v sociálních a zdravotnických zařízeních

Když se člověk narodí na svět, umějí se o něj nejlépe postarat jeho nejbližší. Podobně je tomu i na konci života.

Umírající člověk potřebuje ty, kteří jej mají rádi a rozumějí mu. Těm, kteří se v této důležité době o něj starají, pomáhá tato zkušenost vyrovnat se nejen s jeho smrtí, ale i se svojí vlastní smrtelností. A děti, které vidí své rodiče pečovat trpělivě o babičku nebo dědečka, budou schopné v budoucnu podobně samozřejmě posloužit rodičům nebo jiným blízkým lidem.

Pod pojmem domácí hospicová péče se rozumí péče o člověka v jeho vlastním domácím prostředí v konečném stádiu onemocnění.

Pět mýtů o umírání v domácím prostředí

Hospicová a paliativní péče v domácím prostředí.docx

Péče o umírajícího je náročná a klade na rodinné pečující vysoké nároky. Agentura Zdislava nabízí poskytování hospicové domácí péče ve snaze ulevit rodinným pečovatelům a provázet je těžkým životním obdobím.